Tandregulering

Vi er opmærksomme på dine tænder

Vi holder øje med udviklingen af dine kæber og din tandstilling i forbindelse med de regelmæssige eftersyn.

Vores Specialtandlæger vurderer tandstillingen, hvis vi skønner, at tandstillingen udvikler sig i en uheldig retning.

Det kan sommetider være nødvendigt at følge udviklingen i en periode, før vi kan afgøre, om du får behov for at få rettet tænder.