Frit valg af klinik

Læs om dine muligheder for valg af tandlæge

Frit valg

Der er frit valg mellem kommunens 6 behandlingsklinikker.

Den første invitation bliver sendt fra den lokale tandklinik. Der er frit valg mellem kommunens 6 behandlingsklinikker. Man kan skifte klinik enten ved at meddele det til den nuværende klinik, den nye klinik eller til Callcentret.
I forbindelse med klinikskift gør vi opmærksom på, at der i perioder kan være øget ventetid. 

Børn og unge 0-15 årige kan få kommunalt tilskud til tandbehandling i privat tandlægepraksis.
Vælger I at jeres barn skal behandles i privat praksis yder Kommunen et tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje.
De sidste 35% er for egen regning.
Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. både almen tandpleje og tandregulering.

Fra 1. juli 2022 tilbydes gratis tandpleje til de 18 – 21 årige

Med den nyligt vedtagne finanslov indføres der gratis tandpleje for de 18 – 21 årige.

Loven træder i kraft 1. juli 2022 og gælder for alle født i 2004 og årgangene fremadrettet, som vil være omfattet af ordningen til dagen før de fylder 22 år.

Ordningen indfases løbende med én årgang ad gangen og vil være fuldt implementeret i 2025.
Følgende årgange vil blive omfattet:
2022: Årgang 2004
2023: Årgang 2004 og 2005
2024: Årgang 2004, 2005 og 2006
2025: Årgang 2004, 2005, 2006 og 2007

Ordningen er en fritvalgsordning og man kan frit vælge mellem at forblive i den kommunale tandpleje eller at skifte til privat praksis. 

Hvis du allerede er udskrevet af den kommunale tandpleje; men ønsker at fortsætte hos os, skal du blot kontakte Tandplejens Call Center, som sørger for at indskrive dig igen.

For unge mellem 16 og 22 år

16-21 årige kan vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Slagelse Kommunes klinikker eller hos en privat tandlæge.

Ønsker I at gøre brug af muligheden for at vælge et andet tandplejetilbud, skal I være opmærksom på følgende:

Unge mellem 16 og 22 år kan frit vælge mellem det kommunale tandplejetilbud eller at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften.

Vær' opmærksom på at:

  • Hvis I skifter skal en igangværende tandbehandling gøres færdig først (dette gælder også tandregulering)
  • Et nyt skift kan først finde sted tidligst et år efter sidste behandlerskift

Forebyggende tandpleje

Det generelle tilbud til alle kommunens daginstitutioner og skoler fortsætter uændret uanset hvilket tandplejetilbud, I har valgt. Derimod vil de individuelle forebyggende aktiviteter specielt rettet mod jeres barn forsvinde, hvis I vælger et andet tilbud end de kommunale klinikker.

Ønsker I at modtage et andet tilbud end det kommunen tilbyder på de kommunale klinikker, er processen således:

  • Kontakt vores call-center telefonisk 58 57 42 20 eller via mail til slagelse@slagelse.dk (skriv i emnefeltet: Tandplejen) og meddel hvilken privat tandlæge, I vælger.
  • Vi sender journaloplysninger til den valgte tandlæge, og vi godkender dermed jeres valg

Kommunen kan først udbetale tilskud, når denne overførsel er sket. Bemærk venligst at igangværende behandlinger skal være afsluttet inden en overførsel kan finde sted.

Siden er sidst opdateret 21. juni 2022