Tandeftersyn på Tandklinikken Eggeslevmagle

Af kapacitetsmæssige grunde kan vi først starte op med tandeftersyn
til august 2017 på
Tandklinikken Eggeslevmagle Skole. 

Forebyggende behandlinger og sundhedsvurderinger af de 1½ og 4 årige vil fortsat foregå på Eggeslevmagle skole. 

Frem til august 2017 fortages tandeftersyn på Tandklinikken Skælskør Skole. 

Det forventes at tandeftersyn på Tandklinikken Eggeslevmagle Skole genoptages igen til august 2017.