Tidsbestilling

Du har flere muligheder for at booké en tid

I klinikkernes åbningstid vil dit opkald blive besvaret af Callcenteret.

  • Callcenter: 58 57 42 20
    (telefonen er lukket dagligt mellem kl. 10.00 og kl. 12.00)
  • Via Borgerbooking: Tandplejens borgerbooking kan du selv booke ny tid/ ekstra tid/ flytte tid eller aflyse tid.

Bemærk at tider til Reguleringsklinikken ikke kan bookes eller flyttes digitalt.

OBS: Grundet sygdom og personalemangel i Tandplejen, må vi desværre melde afbud til en del af vores patienter.
Dermed bliver vores ventetider for at kunne booke ny tid også forlænget.

Vi undskylder og beklager.